אביטל מן השורה

בת 22

שפת הלא

סיפור מתוק

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה