כמו אברהם אבינו בדורו
לנין הפיץ אורו
פתח אוהלו לפני המלאכים
כיבדם בוודקה וכעכים.

אחר כך בא סטלין השני
ואמר זה אני, כן אני.
פרס עוגתו לרעב
זרק פירורים לעורב,
שלח עניים לסיביר
את פניו לתייר הסביר.

בא השלישי ברז'נייב
בטוב, ברוע ובכאב.
נכנס ככה סתם
פלש פתאום לאפגניסטן
אכל אורז בויאטנאם
וכל לילה
נאם ונאם.

הוא מה רבו האבות
הקומוניזם ניטע בלבבות
עמו תקוה רבה
בכל העולם התקבל בחיבה
פתאום נעלם ברגע קט
אך זכר האבות
בלבנו נחרת