תוך נגיסה באחד הפירות המותרים

נצנץ אלי זה האסור.

חלף בי הרהור:

אולי יש בו חלקים שכן

אולי לא כולו.....

ואולי זו גזירה שלא יעמוד בה

הציבור...

הוא היה נמוך להפליא

במרחק קצר של נגיעה

הוא היה אדום בוהק, מבריק, בשל

ליטפתי ביד את הקצה

התרחקתי

התקרבתי

קטפתי

קילפתי

נגסתי

מממממממ לא טעים

זרקתי.