בטרם תגיע הרוח אותה אשמע,

כמרוחקת, בקול חלוש, צורם:

אלי עוד יום יגיע,

בו חלומי לי יתגשם.

אעמוד פנים מול פנים,

בפעם האחרונה,

וכל מטען חלומותיי:

אעניק לה מתנה.

כל סימני החיים שלי,

אסגור בתנועת שפתי, מנוחתי,

שמחת היותי עצמי:

תהיה היותי אני.

רואה אור,

שומע מילים,

רחש עצים,

פולחן..

                                                  28.11.05