קול מבשר

על כרחך אתה נוצר, על כרחך אתה נולד, על כרחך אתה חי, על כרחך אתה מת, ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון

גבורות גשמים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה