יצורים קטנים מעלים בי הצורך לחייך

אולי מפני שהם כה חסרי אונים

שהנף-יד

הופך אותם מכלי חי לכלי מת.

אך מה נורא הוא הנף יום

המעביר אותי מעולם זה

לעולם אחר.