אמא אדמה

"שיהיה הכל נחת רוח לפניך"

ללא שם

פני שבת נקבלה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה