אמא אדמה

"שיהיה הכל נחת רוח לפניך"

מדינה בחיקוי

מלווה מלכה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה