אמא אדמה

"שיהיה הכל נחת רוח לפניך"

מלווה מלכה

נוגה ומשתלמת

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה