אמא אדמה

"שיהיה הכל נחת רוח לפניך"

מולדת

אליך יוצרי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה