מיתרים אלפיים

.

בקצה תחום היכולת

נסיעה בכביש הבקעה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה