מיתרים אלפיים

.

חדשים גם ישנים

(ושתי ושני סריסים בלילה שאחרי)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה