חג החירות בפתח

ואני כולי במתח

"מה הסיבה?

שואלים סובבי"

"השכחתם?!

את הנורא שעובר עליי..."

 

המבחן הקשה מכולם

הטומן בחובו את עתיד חיי

אך אינו משקף ידע או משכל

רק מראה כמה שילמתי

מכספי

מזיעתי....

 

נחמה מועטה לי הומצאה

כשחברתי לי הזכירה

שלפחות בליל הסדר

אצא מעבדות לחירות

ולשולחן אסב בנחת

כי הפסיכומטרי יהיה מאחוריי

ולא משנה מה תהיינה תוצאותיו!!!