תם המר

קמעא מקמעא

כל עצמותי תאמרנה

לקראת תשובה (1)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה