תם המר

קמעא מקמעא

מחק

היא לא מפסיקה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה