תם המר

קמעא מקמעא

לקראת תשובה (2)

השיר מתנגן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה