את פעולך רואים כאן

את כבודך מרחוק

אך חשים כל רגע ורגע את עוצמתך

את גדולתך

ואז בסיבוב ללא שום מבט

שלחת הצלה ענקית .

 

עכשיו אני כותבת מתוך הפרט 

ונמצאת בתהליך

ונמצאת בדרך

ורואה מקרוב

אך מרחוק הכל שונה

 

הסר את המר והתקיעות ממני

תמר