בס"ד

כל החיים הוא יושב על הצוואר

אני הנחתי אותו שמה ועטפתי אותו חזק

הוא התחיל להכביד

קצת על הכתפיים

הצעיף גם  קצת

 עולה למעלה

ונכנס לעניים

אבל הנחתי אותו שם

שלא יראו ושלא יבצבץ

מה שמתחת

 

כאן אחרי יגיעות

אחרי ניסיונות

וחיבוק גדול מצידכם

הצלחתי להוריד את זה

מהצוואר

הצלחתי לקבל את מה

שהיה מוסתר

 

היום הצעיף מונח בעיקר

כדי לחמם

והוא לא עובר את גבולות

הצוואר

__________________________________________

 

 

לרב שי ולרבנית עידית

תודה

ממשיכה להשתדל

לראות את הטוב