אלוקי, אתה הבאתה אותי לכאן לדור הזה, למציאות הזאת, ואני שמחה באמת שאני כאן. אנא תן לי את הכח להתמודד ולהצליח להגשים את מטרתי ולהתקרב אליך באמת. לעבוד אותך בשמחה אמיתית וביראת חטא. עזור לי לעבור כל מיני מכשולים שבצורה מסוימת מפריעים לי ובמידה מסוימת אפילו מכשילים אותי. תן לי נסיונות אבל נסיונות ראוים שעל ידי מאמץ אני אצליח לעבור את הניסיון ולעלות ממנו יותר. אני לא מקנא ולא מאחלת לעצמי דברים קשים ונסיונות קשים. אני רוצה אבל לעבור דברים שכבר יש לי והם קשים ולעלות מהם באמת. אני רוצה לראות אותך. שלח לי באמת הצלחה בכל מה שאני אפנה ויעשה כי באמת אני רק רוצה לטובת העם כולו ולך. אני רוצה לעלות יותר ולהרגיש אותך יותר אולי אני מגזימה וזה דורש זמן וההתקדמות שלי תהיה איטית ואני מוכנה לאיטיות ואני מוכנה לזמן ואני לא ממש (כך לפחות נראה לי) בהתחלה וכמובן לא בסוף. כל החיים זה התקדמות כל החיים הם בשאיפה. תן לי באמת לראות אותך