להמשיך בדרך
     ולא להתייאש,
למשוך רגלים עד הסוף,

לעבור          לעלות
מחסומים,      בהרים,

 להתגבר על הדמעות,

     להגיע לבית.