שופר הגאולה התחיל הורי שמעו וכמובן עוד הורים ילדים ונוער אבל יש עוד אנשים שלא מקשיבים מספיק חזק. אני רוצה לצעוק להם אני רוצה להזהיר אותם להאיר להם את המציאות זה ממש פורץ ממני אנא הקשיבו לתקיעות השופר זה התחיל אנחנו בארצנו יש לנו את צבאנו יהודים הולכים חופשי ברחובות נכון לא הכי חופשי יש עוד אויבים שבאים להרעות לנו כי אנו יהודים כי אנו עם הנצח אבל אנחנו מתחזקים ביחד בבקשה הקשיבו לשופר שתוקעים אל תחכו שיגרשו אותכם ושיסבירו לכם שאתם יהודים ושישנאו אותכם על כך אנחנו עם הנצח בוא לכאן הגאולה באה זה התחיל אני רוצה לצעוק לכם שימו לב בבקשה האירו את עינכם הקשיבו לשופר