איך שהעולם מסתובב לכל אחד יש חלק. לכל אחד יש מטרה. כל אחד קשור למשהו גדול. ויש מישהו אחד למעלה שמסדר את הכל