בס"ד

לאט לעשות, לסייע

להצליח_

תפליה תמידית להגיע לרגע

להבליח_

 

הניצוץ אצלי לא יכבה למרות הכל!!

הניצוץ שבי יגדל לעד עוד ועוד!!

________________________________________

 

בע"ה

נעשה!!

ונצליח!!