בס"ד

מרגישה זרה במקום, מרגישה לבד בתוך זרם ההמונים

רוצה להרגיש קרוב גם כאב וגם שמחה

איפה הקול שתמיד קרא לי

 שתמיד הצלחתי לשמוע

לשמוע

 

...לשמוע

מהדד בראשי ההרים

ובכל הצמתים בחיים..בכל החלטה

להרגיש אותך גם כשאני רחוקה אני רוצה להתקדם

אבל רוצה עזרה,אות הארה אמתית-סימן ועיניים לקלוט

 

 

לראות

לשמוע

________________________________________________

ה' זכני להשתמש בכוחות שלי נכון

אבינו מלכנו שמע קולנו, חוס ורחם עלינו