בס"ד

הקנאה הורגת אותי

הורגת

אותי לגמרי.

 

זה אסור

אסור לי!

עכשיו מול שמים פתוחים,מול חודים של מחטים שיכולים לפתוח אולמות שלמים

אני קוראת ומבקשת:

"אלי,הצל אותי מהקנאה שאוכלת אותי!הסר ממני את הרוח הרעה"