דמעות של חורף

הדמעות שלך זולגות כמו גשם ביום מעונן.

רוצה לבכות אליו, להתנחם בין זרעותיו.

אך הוא לא שם, הוא עזב מזמן.

רק לפעמים מגיח הוא כמו הקשת בתוך הענן.

רוצה  לפזר את הערפל,

להוציא את החמה מנרתיקה,

ולהרגיש שוב את אותה אהבה.