ענה לי, בבקשה, אבי הטוב,
מה היא אילוזיה? מה הוא מכאוב?
אנא אל תענה תשובתך הקבועה
"
אילוזיה - ליבינו
מכאוב - אהבה"

עני לי בבקשה, אימי יקרה,
מה הוא הסבל? מה היא תקווה?
אך הפעם הימנעי מלענות, אם אפשר
"
סבל - עולמינו
תקווה - שקר מר"

עני לי בבקשה, אהבתי היפה,
מדוע ליבי פועם בחוזקה?
"
אילוזיה ליבך, אל פתח תקווה.
סבל, מכאוב
זה גורלך"