למה אתה, חברי הטוב
עינית נפשי לכדי מכאוב
ולהבת אהבתך, לא תבין לבטח
ליבי נשרף בידי רוצח


מדוע את מושא ליבי תבחר
ליבי גוסס, עייף ומר
איך רעל תשוקתך
אכל דרכינו ארוכה


סומא אתה, הלא תראה?
לכתוב ליבי, ארור תהיה!
חברותינו, היא תחיה?