ליבי כאבן כבדה
הצוללת בעמקי נשמתי
כה מלוכלכת, עכורה

אתה, כקליע לוהט
במהירות מפלח ליבי
כה מכאיב, מייסר נשמתי

קולך, איומייך
מנפצים לבבי, משקיעים נשמתי
כה רמים, פוגעים

עד מתי אסבול
קולך, אופייך האיום
אנא, חדל קהות רגשותייך
נשמתי, לבבי
פגעת בי
אבי