נטע .

"ותלכי בשדה הרטב, וירחב בך השקט, כאור בשולי הענן.." נולדתי באביב, בת 25. שמחה להאיר פנים

לארז, יום לפני שתמלא שנה להרצחך.

אור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה