שמואל המתנבא

אל לו לאדם לאטום אזנו משמוע הקולות הנפלאים ועינו מחזות המחזות המסתתרים. על כן יתן האדם לנפשו קורטוב של עונג וגם לא מעט שמחה

השעה המסוגלת

פשוט לא פשוט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה