אני אוהב אותך

כמיהתי לשובך
ככמיהת הגלים
המחכים להתנפץ עלי חוף

תחושת ליבי
כגלים
שהשיגו יעדם

אך מה מר גורלי
יעדי עוד רחוק
והגלים,
החוף בם בכלל מעוניין?

והאם לחזור ולהגיד לך