על שלוש אחיות לך אספר, ילדתי הנוגה,
תקווה, סבל, אהבה.
כל אחת, הו, כמה נורא,
לאחיותיה בחיפזון נצמדה.

על שלוש אחיות לך אספר, ילדתי הנאה,
תקווה, סבל, אהבה.
קריאתי לשלישית למרחקים הדהדה,
לאחיותיה עם בואה נשמעה.

על שלוש אחיות לך אספר, ילדתי, חכמה,
תקווה, סבל, אהבה.
אך ממך, ילדתי, אבקש בחיבה,
אהביני, ללא אחיות, בקשה.

על שלוש אחיות לך אספר, אהבתי הכנה,
תקווה, סבל, אהבה.