האור בחדר דולק.
מציף בצהוב הנגה סביבתו
שמחת חייו, אהבתו
לבלי קץ.

האור בחדר מרצד.
חוט הנורה,
נשרף
מתפורר
מתענה
כולו
עולה באש.

האור בחדר
כבה.