המכאוב.
האקדח. כמה קרוב.
הרגש. הוא רע. מתפרץ, להבה.
ירייה.

ליבי.
פועם. בקרוב יפסק.
לסיים זאת. עכשיו. המוות, חונק.
דממה.

אהובה.
רגשות. אינם קיימים.
הקפיצה. צוק גבוה. מים קרים.
התנפצות.

החיים.
מהותם. אינה ישימה.
תוצאתם. ברורה וחדה. כאב, אהבה.
מוות.