להאחז חזק
להאחז חזק
במילים
כדי שלא אפול
אל הריק הזה
אלא לבנות את המציאות
עם לבנה ועוד לבנה
מילה ועוד מילה

להאחז חזק
להאחז חזק
באדם
כדי שלא אפול
אל הריק הזה
אלא לבנות את המציאות
עם לבנה ועוד לבנה
עם אדם ועוד אדם
הוא הצבעים
שנטבלו בו בחייו

אני לא מצליחה לוותר לעצמי...