השרירים רפויים

ובשאיפה

נשיפה

הכתפיים נינוחות

נוחות

מתנערות

והמילים כבר לא נאחזות

בחדות

שמסביבן מטושטש

הן עפות

באוויר

מתערבבות

במפגשן עם

המציאות

והופכות

לשחקנית יפה

הרוקדת בהופעה

בתוך ההמון.

 

הייתי נותנת הכל

כדי שהאוויר יתן לי עצה

אך אין כוח אחר בי

זולת כוחי שלי.