אז ככה מרגישים כשגדלים,

שהעור נמתח עד גבול היכולת,

עד שנקרע לחורי בריחה,

המתמלאים בבשר האומץ.