את

במערבולת הזהות

בים המראות

האינסופי

שוחה אל

האי השקט

המרתק

שהוא אני.