להיות בינונית
אני רוצה לנוח
אך הילדה שבי
מתבוננת בי באכזבה
ובו בזמן סוגרת את הבקבוק בבכי
מיואש
לא נושפת עוד במי הסבון
הן כבר נראות
חסרות משמעות
נפגשות עם המציאות שהכניע
ומתפוצצות
וכך גם היא..