וכשעלינו

במדרגות המתקלפות

ומבטינו אל

פירורי הבוץ

המסמנים-

אין חיץ

בין החוץ

לפנים

 

נשארנו

לזמן מה

ליד המעקה

ומילים פשוטות

ילדותיות

גלשו להן בנחת

במורד המדרגות

 

מבט עיניים אוהב,

החלו במלאכת הדבקת השטיח.

אחיזת ידיים

חמימה,

ניקו הן את פירורי הבוץ.

לחיים אדומות,

בנו הן חיץ

בין החוץ

לפנים

 

הבית.