צלולה,

רצון לצלול במלא האני

מגָדֶר הרגיל

אל התחדשות המילים

ששורשם אהבה.

 

צוללת,

רצון לצלול במלא האני

מגָדֶר הרגיל

אל הקרקעית היפיפייה

ששורשה מחלה.

 

וכמה מבחיל ומדהים

כאחד האדם

המסוגל להדביק אל גופו

אינסוף תחפושות

לעלות על הבמה

ולברוא עולמות

אל מול אלפי אולמות.

 

עד כמה קורנת אני במילותיי

בשולחן החברים

וצלחתי ריקה...