מילים
סליחה
שהייתן לי
לעיוות המציאות
שהשתמשתי בכן
על מנת לבנות
לחרב
אותי
שבמקום שתהייו כדי
לשתף
הייתן לי כדי
להתבודד
במקום שתהייו כדי
להבין
הייתן לי
לתוהו ובוהו
לצליל
שנעלם מיד
בקול אחר
ונאחזתי בכן
עד שהתעקמתן
לשתיקה.