מולי, על ברכיי

מול עיניי

עולם

המתחבא

בתוך הדף הלבן,

ממתין

ליד האלוהים

שתיתן בו נגיעה

וכך

יפרוץ החוצה

ויברא.