כמו כלב מתפרע המוחזק ברצועה

אל לנו להסתיר או להתנצל על התנהגותו

אלא

להיות מספיק חכמים לשחררו במקום מבטחים

כי אם לא, עלול הוא להיכוות בשדות זרים

ולתקוף...