בסופו של דבר

הכל תפאורות

המהות היא

איזה בן אדם

בוחר להיות

השחקן