בטח שיָם החומריות מתנגד

לדברייך

ואפילו שאיש כותב שירה אנוכי

נציבי מלח רבים הושארו מאחוריי.

 

אין פה מקום לשנינו. שנינו יודעים.

אם תביטי לאחור-

תיפגעי גם את.