צדפה שוודית

צדפה שוודית ממוצעת.. לא מהסוג של אינגה אלא מהסוג השני דווקא.. הרגיל...

אני ועצמי

קורה לי הרבה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה