יש הרבה נופים בארץ, הרבה מקומות נפלאים, אך רק המדבר הוא של אלוקים. במדבר תכונת אלוקים צרופה, אמת פשטות וענווה. המדבר אינו מתקשט לעולם לא בחורף ולא בקיץ ואפילו לא באביב. הוא תמיד יפה תמיד עצום. פשטות יפה ,טבעית ,ללא צורך בקישוט. כי האמת יפה . אין לה צורך הקישוטים. ועוצמה. עוצמה . ההרים כ"כ עצומים. ומרגישה אני, זהו חותם אלוקים. אף אומן אף גנן לא יעשה לעולם דבר כזה יפה . אצבע אלוקים. והשקט. שקט עומצתי שקט חודר. יד אלוקים. קול דממה דקה. שקט אלוקי. חודר. אמיתי. זה המקום שלי.