משורר תקווה .

אנחנו החומר ממנו עשויים החלומות.

חופר החלומות

שיר לכת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה