משורר תקווה .

אנחנו החומר ממנו עשויים החלומות.

פרידה כפויה

סליחות. אלול התשס"ד.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה