משורר תקווה .

אנחנו החומר ממנו עשויים החלומות.

פניה לשכמותנו

סליחות. אלול התשס"ד.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה