משורר תקווה .

אנחנו החומר ממנו עשויים החלומות.

סליחות. אלול התשס"ד.

פניה לשכמותנו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה