בסיעתא דשמיא
 

אלוהי, אבי שבשמים תגל נפשי בתורתך, רוקדת נפשי בשומעי תהילתך.

רבים קמים על עמך ואין לנו צבא מלבדך, מגן אתה הוא עלינו ואין עוד אחר.

יושב אנכי ומביט לאדמה אוחז בספר תהילים ומדקלם שירי דוד המלך אליך, קשה להסביר את הרגשתי,

שמחה ודמעות, צהלה ובכי, שכל פסוק, שכל מילה וכל אות נכנסת עמוק לתוך לב נשמתי ומתפלל אליך אבינו, שכל אות תתחבר לחלק בנשמתי ולגופי, שאיברי הפנימיים ודמי ונשמתי תחיה כאותיות תורתך ונאיר כולנו עמך היהודים על העולם כולו.

אנא אבינו הגדול והיחיד, שמור והגן והצל את עמך ישראל ובכל פעם שאני אתפלל ואדבר ואבקש, עשה שכל מה שאנכי מבקש ומתפלל ומתחנן יהיה כאילו יצא מכל פיות עמך בית ישראל ואל תיתן לחטאי לקלקל ולהרוס את תחנוני על ישראל ובעזרתך תעשה שבכל יום אחד מאחינו יפתח פיו אלך ויבקש אותך לבדך ללבו ויחזור בשמחה לתורתך.

במהרה בימנו נצא כולם לרחובות ותגלנה בנות ישראל ובניך יפנו אליך בשירה, כמו בני ישראל במדבר.

לפניך נרכין ראשנו, אל אמת, מלכינו אדירנו בוראנו אבינו שמחת נפשנו בהיותנו עמך.

בעזרתך ה´ שמפיות עמך ישראל יצא רק תורה ואורה, וסבלנות ואהבה, והאר פנינו שנראה פני אחינו והחושך יעזוב אותנו לתמיד.

אלוהי, אני אוהב אותך.


ברוך שומע תפילה;