פעם אחת, ביקום קטן אחד, בעולם קטן אחד, ביבשת קטנה אחת, במדינה קטנה אחת, בעיר קטנה אחת, בבית קטן אחד, על גבעה קטנה אחת, גר איש קטן אחד, לבד לבד בלי אף אחד