..."על משכבי בלילות חיפשתי את שאהבה נפשי"

נאחזת בך מרחוק

,קצף הגלים נוגע לא נוגע

,מתייראת לשמע דפיקתך בדלת לבבי

,מנסה לבנות גשר מעל תהום נפערת

,מתייראת להפוך גל שקט לסערה בלב ים

?לצפות לגל הבא, או להעמיק לתוך הקיים

לראות בכל גל את ייחודו, צבעיו, עומקו

ולהתפלל לאלוקי שינחני בתבונה, אמת וחסד

...לדעת ולגלות היכן הוא הגל שלי