בס"ד יום רביעי כב' כסליו תהייה אי הרהור עם תשובה מובטחת מקדם עם חכמה עזובה לבושה בבגדי שחור יקרים מגואלים בשמן הנוטף מהררים מתנשאים למעלה מאיימים, מפתים. אורגים כבלים משעורים לוהטים עד לנקודת ה"זהו, היה" ומשאירים אותי\אותך בודד בתהייה