תחמן בלתי נלאה, רוצה לאכול את כל העוגה לוקח פירור ואומר: "רק ניסיון מעבדה" תחמן בלתי נלאה, לקח את הפירור נוטל פרוסה ואומר: "אין ברירה,אין ברירה" תחמן בלתי נלאה, לקח את הפירור נטל את הפרוסה חוטף חמישים אחוזים ואומר: "אין כל דרך חזרה" תחמן בלתי נלאה, לקח את הפירור נטל את הפרוסה חטף חמישים אחוזים גונב את השאר ואומר: "תנו לגמור את העבודה" תחמן בלתי נלאה, לקח את הפירור נטל את הפרוסה חטף חמישים אחוזים גנב את השאר ולא אמר ולא מלמל כי היה עסוק ועיכל