אהבתך הרכה נדרכה

נענתה מפי בברכה

לעת הבשילו רימונים

ועסיסם בינות לתאנים.

 

שלחתי ידי ובלחייך נגעתי

את מילתך הטובה שמעתי

עת הפסענו מעדנות

לעת קרני עוז אחרונות.

 

עננה חשרה בינות

חוסמת קול ענות,

אחיזת ידיים נחלשת

קריאה אחרונה נואשת

 

בשמך קראתי פעם אחרונה

לעת הפכת להיות שונה

עת תום אהבת העונה

בינות קיץ

לעננה